O-a-B_LOGO-issn.bmp

 

 

POKYNY PRO AUTORY

Periodický sborník Ochrana & Bezpečnost přijímá původní výzkumné práce, teoretické studie, krátká sdělení i diskusní příspěvky, které se týkají problematiky bezpečnosti. Dále pak přijímá stručné a výstižné zprávy ze sjezdů a konferencí, recenze nových knih, organizační zprávy, diskusní příspěvky a informace o akcích.

Rukopisy je možné předkládat v češtině, v případě souhlasu redakční rady i v jiných jazycích (slovenština, angličtina atd.). Rozsah příspěvku by neměl překročit 15 stran (27 000 znaků), včetně ilustrací, tabulek a soupisu literatury. Delší příspěvky je možné rozdělit do více čísel. Redakce nepřijímá příspěvky již jinde publikované nebo nabídnuté k publikaci, pokud by se jednalo o shodné znění a shodný rozsah práce. Lze ale uveřejnit upravenou verzi již publikovaného textu (například u závěrečné výzkumné zprávy, cizojazyčného příspěvku na zahraniční konferenci, atd.), vždy je třeba uvést, kde a v jakém rozsahu byl již daný materiál publikován.

Redakční rada schválila následnou strukturu časopisu

Požadavky na zpracování článků po technické stránce:


Struktura příspěvků