O-a-B_LOGO-issn.bmp

 

REDAKČNÍ RADA

Předseda redakční rady:

prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc.

Tajemníci redakční rady:

Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.

Redakční rada:

JUDr. Vladimír SOUČEK

doc. Ing. Jozef SABOL, DrSc.

Ing. Ján HRIVNÁK, CSc.

Ing. Lubomír POLÍVKA

Ing. Ondřej BOS

Mgr. Lenka JAKUBCOVÁ, Ph.D.

Mgr. Lukáš HARAZIN, Ph.D.

Mgr. Michal HOŘEJŠÍ

Ing. Ondřej TARČÁNI

Mgr. Oldřich LUŽA

Mgr. Jan TVRDEK

 

Údaje o vydavateli:

Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5

http://ochab.ezin.cz

e-mail: ochab@email.cz