O-a-B_LOGO-issn.bmp

 

 

Ročník:            I

Číslo:               2

 

Naše téma: Peníze až na prvním místě aneb úspory a bezpečnost

 

 

·         Bc. Radka Klápová; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Policejní dobrovolníci v Německu (2012_B_01) příspěvek /recense

·         Mgr. František Novotný, Potenciál finančních prostředků plynoucích z regionální přeshraniční spolupráce (2012_B_02) příspěvek /recense

·         Bc. Jan Pech, Racionalizace nákladů při vzniku Integrovaného operačního střediska (2012_B_03) příspěvek /recense

·         Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.; prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., Hodnocení možných důsledků použití špinavé bomby (2012_B_04) příspěvek /recense

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Úsporná opatření v policejních sborech ve Slovinsku a Lotyšsku (2012_B_05) příspěvek /recense

·         Mgr. Ilona Kloučková, Veřejné stráže v České republice (2012_B_06) příspěvek /recense

·         Mgr. Jaroslava Nováková, Opatření v oblasti fiskální politiky: Jsou kroky schválené vládou opravdu správné a reálné? (2012_B_07) příspěvek /recense

·         RNDr. Václav Hník, CSc., Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Veřejno-soukromá řešení jako nástroj úspor při ochraně kyberprostoru (2012_B_08) příspěvek /recense

·         Bc. Lucie Demčáková, Úspory u Hasičského záchranného sboru České republiky (2012_B_09) příspěvek /recense

·         Bc. David Janský, Možnosti finanční výpomoci od obcí a krajů směrem k Policii České republiky (2012_B_10) příspěvek /recense

·         Mgr. Vlasta Šimková, Pojišťovnictví a raritní pojistné události (2012_B_11) příspěvek /recense

·         JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; prof. Ing. Bedřich Šesták, DrCs., Bezpečnostní systém České republiky: Dílčí vazby v rámci systému (2012_B_12) příspěvek /recense

·         Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení zde.