O-a-B_LOGO-issn.bmp

 

 

Ročník: I

Číslo: 4

 

Naše téma: Komunikace s veřejností během mimořádných událostí

 

·         Mgr. Karin Plincnerová, Vzdělávání dětí a mládeže v oblasti přípravy obyvatelstva na mimořádné události. (2012/2013_D_01) příspěvek / recense

·         Mgr. Karin Plincnerová, Současné přístupy ke vzdělávání v oblasti přípravy obyvatelstva na mimořádné události ve vybraných zemích Evropské unie. (2012/2013_D_02) příspěvek / recense

·         Mgr. Michal Louda, Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a jeho role v jednotlivých členských státech Evropské unie. (2012/2013_D_03) příspěvek / recense

·         Mgr. Michal Louda; Bc. Lukáš Svoboda; Mgr. Petr Vršecký; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Linky tísňového volání: Příklady ze zemí mimo Evropskou unii. (2012/2013_D_04) příspěvek / recense

·         Mgr. Lukáš Kuhn, Veřejnost v České republice: Znalost, připravenost a ochota k poskytnutí první pomoci. (2012/2013_D_05) příspěvek / recense

·         Bc. Iva Pavlíková, Využití teoretických znalostí z předmětů vyučovaných Katedrou krizového řízení na stážích v Raiffeisenbank. (2012/2013_D_06) příspěvek / recense

·         Bc. Ctibor Bílek, Klady a nedostatky systému komunikace integrovaných operačních středisek Policie České republiky při zajišťování vnitřní bezpečnosti a funkčnosti tísňového volání integrovaného záchranného systému. (2012/2013_D_07) příspěvek / recense

·         Bc. Veronika Doskočilová, Protiteroristická politika a protiteroristická opatření ve Spojeném království: Inspirace pro Českou republiku. (2012/2013_D_08) příspěvek / recense

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Michal Hořejší, Snahy o „barevné“ vyhodnocování míry ohrožení terorismem v mezinárodním prostředí. (2012/2013_D_09) příspěvek / recense

·         Bc. Dagmar Klemáková, Asociace „Záchranný kruh“ a její role v kontextu přeshraniční spolupráce Karlovarského kraje v oblasti informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva na běžná rizika a mimořádné události. (2012/2013_D_10) příspěvek / recense

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., „Převážně nevážně“ o tématu informování veřejnosti ve vztahu k mimořádným událostem. (2012/2013_D_11) příspěvek / recense

·         Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., „Slabikář“ ochrany obyvatelstva. (2012/2013_D_12) příspěvek / recense

·         Mgr. Berill Mascheková, Krizová komunikace jako součást krizového řízení v rámci Středočeského kraje. (2012/2013_D_13) příspěvek / recense