O-a-B_LOGO-issn.bmp

 

 

Ročník: II

Číslo: 1

 

Naše téma: Naše téma: Neštěstí se na hranici nezastaví aneb přeshraniční rozměr krizového řízení


 

 

 

·         Off topic: Mgr. Jan Tvrdek; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Kvalifikační požadavky na personál, vykonávající ochranu osob a majetku: Evropské srovnání. (2013_A_14) příspěvek / recense

·         Off topic: Ing. Lubomír Polívka, Význam znalostí vlastností nebezpečných látek a jejich působení na člověka pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze. (2013_A_15) příspěvek / recense