O-a-B_LOGO-issn.bmp

 

 

Ročník: III

Číslo: 1

 

Naše téma:  Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

 


·         Mgr. Michala Feistingerová; Mgr. Michaela Vladyková; Mgr. Petra Jahodářová; Mgr. Kristýna Khorelová, Základní pojmy, týkající se oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce (2014-2015_A_01) příspěvek / recense

·         Mgr. Petra Jahodářová; Mgr. Michala Feistingerová, Organizace spojených národů a její aktivity v oblasti humanitární spolupráce (2014-2015_A_02) příspěvek / recense

·         Bc. Michaela Vladyková, Trendy v oblasti poskytování humanitární pomoci – celostátní a regionální úroveň (2014-2015_A_03) příspěvek / recense

·         Mgr. Michala Feistingerová, Poskytování humanitární pomoci ze strany mimoevropských zemí: aktuální situace a trendy (2014-2015_A_04) příspěvek / recense

·         Mgr. Petra Jahodářová, Úloha a činnost České republiky v poskytování humanitární pomoci (2014-2015_A_05) příspěvek / recense

·         Bc. Barbora Krečmanová, „Zahraniční politika“ vyšších územně samosprávných celků v České republice (2014-2015_A_06) příspěvek / recense

·         Bc. Dietrichová, Zuzana, Humanitární pomoc České republiky: Presentace (2014-2015_A_07) příspěvek / recense

·         Mgr. Kristýna Khorelová, Analýza zahraniční pomoci České republiky a perspektivy jejího dalšího směřování (2014-2015_A_08) příspěvek / recense

 

Off topic:

 

·         Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Krizové řízení a bezpečnostní systém České republiky (2014-2015_A_09) příspěvek / recense

·         Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Národní park Podyjí a téma požárů vegetace (2014-2015_A_10) příspěvek / recense

·         Mgr. Rustame Ziraev; Mgr. Lukáš Harazin, Etapy spolupráce mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Asie (2014-2015_A_11) příspěvek / recense

·         Mgr. Bc. David Fejtek, MBA, Speciální pořádkové jednotky a jejich role v bezpečnostním systému České republiky (2014-2015_A_12) příspěvek / recense

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení zde.