O-a-B_LOGO-issn

 

Ročník:                        III

Číslo:                           2

Naše téma:

Informační a komunikační technologie a bezpečnost

Doc. RNDr. Josef Požár, CSc.; RNDr. Václav Hník, CSc.; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Ochrana kyberprostoru ve státech Západního Balkánu (2014-2015_B_01) příspěvek / recense

Mgr. Jan Vrátný, Informační systémy v rámci Policie České republiky: Potenciál pro zlepšení (2014-2015_B_02) příspěvek / recense

Bc. Jan Luštinec, Schengenský informační systém a jeho význam při mezinárodní bezpečnostní spolupráci (2014-2015_B_03) příspěvek / recense

Bc. Jan Přerovský, Charakteristika krizového řízení v Libereckém kraji zaměřená na softwarové nástroje informační podpory (2014-2015_B_04) příspěvek / recense

Bc. Bok Jaromír, DiS., Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky (2014-2015_B_05) příspěvek / recense

Bc. Eva Harantová, Charakteristika krizového řízení v Pardubickém kraji zaměřená na softwarové nástroje informační podpory (2014-2015_B_06) příspěvek / recense

Bc. Radek Ovčáčík, Možnosti modelování ve vybraných oblastech lidské činnosti (2014-2015_B_07) příspěvek / recense

Bc. Radek Ovčáčík, Přehled a možnosti informačních systémů pro modelování krizových situací (2014-2015_B_08) příspěvek / recense

 

Off topic:

 

Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Národní park Šumava a Chráněná krajinná oblast Šumava s důrazem na požáry vegetace (2014-2015_B_09) příspěvek / recense

Mgr. Martin Linhart, Security System of Malta; Bezpečnostní systém Malty (2014-2015_B_10) příspěvek / recense

Mgr. Lukáš Harazin, Energetická politika zemí Visegrádské skupiny (2014-2015_B_11) příspěvek / recense

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení zde.