O-a-B_LOGO-issn.bmp

 

 

Ročník: IV

Číslo: 1

 

Naše téma: Ozbrojené síly v Evropě i mimo ni

 

·         MUDr. Marcel Nesvadba, MBA, Pohraniční stráže a jejich role v zemích Evropské unie (2015_A_01) příspěvek / recense

·         Mgr. Pavla Prášková, Četnictva a jejich role v zemích Evropské unie (2015_A_02) příspěvek / recense

·         Mgr. Martin Linhart; Mgr. Michal Hořejší; Mgr, Oldřich Krulík, Ph.D., Vojenství optikou politické geografie (2015_A_03) příspěvek / recense

·         Bc. Lenka Kalatová; Bc. Milena Štuková, Stav ohrožení státu a Válečný stav versus Policie České republiky (2015_A_04) příspěvek / recense

·         Bc. David Urbaník, Konec prezenční vojenské služby v Evropě a jeho dopad na oblast krizového řízení (2015_A_05) příspěvek / recense

·         Bc. Kateřina Suchánská; Bc. Zuzana Drápalová, Povinná vojenská služba v České republice a dalších zemích (2015_A_06) příspěvek / recense

·         Bc. David Bárta, Freeriders ve vojenské oblasti (2015_A_07) příspěvek / recense

·         Ing. Martin Ježek, MBA, Dopady fyzického prostředí na příslušníky bezpečnostního systému při plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků České republiky (2015_A_08) příspěvek / recense

·         Mgr. Ing. Mária Gedayová, MBA, Srovnávací studie: Komplexní přístup Severoatlantické aliance a Evropské unie při řešení krizí (2015_A_09) příspěvek / recense

·         Mgr. Jan Kubek, Posun geostrategické váhy euroatlantické civilizace na přelomu XX. a XXI. století (2015_A_10) příspěvek / recense

·         Mgr. Jan Kubek, Pozice České republiky z hlediska výdajů na obranu (2015_A_11) příspěvek / recense

·         Ing. Jaroslav Linhart, Ph.D., MBA, Možnosti Evropské unie při vojenském řešení krizové situace (2015_A_12) příspěvek / recense

·         Mgr. Stanislav Vaněček, MBA, Vize zajištění bezpečnosti České Republiky za využití ozbrojených sil České Republiky (2015_A_13) příspěvek / recense

·         Mgr. Dmitry Popov, Austerity Measures in the European Union Member States and its Impact to the Security Agenda (2015_A_14) příspěvek / recense

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Dobrovolnická uskupení v rámci ozbrojených sil pobaltských zemí (2015_A_17) příspěvek

 

Off topic:

 

·         Mgr. Lenka Jakubcová; Dr. Ján Šugár, Postavení jednotlivce v krizové situaci a jeho ochrana (2015_A_15) příspěvek / recense

·         Mgr. Lukáš Harazin, Vzdělávání v oblasti krizového řízení, s důrazem na oblast ropné bezpečnosti (2015_A_16) příspěvek / recense

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení zde.

 

Naše téma pro příští číslo (léto 2015): „Místa velké koncentrace osob jako bezpečnostní výzva“.