O-a-B_LOGO-issn

 

Ročník: V

Číslo: 2

Naše téma: „Další pohled do postsovětského prostoru“

OBSAH

 

·         Bc. Jaromír Krédl, Obecní policie ve vybraných zemích postsovětského prostoru (2016_B_01) příspěvek / recense

·         Mgr. Jiří Kubovský, Německý pohled na vztahy Spolková republika Německo – Ruská federace 1991 až 2014 (2016_B_02) příspěvek / recense

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D; Mgr. Zuzana Krulíková, Framework of Business in Private Security in Europe: Latvia (2016_B_03) příspěvek / recense

·         Mgr. Mariya Ivantsova, Ťumeňská oblast (2016_B_04) příspěvek / recense

·         Mgr. Pavel Krčílek, Kavkaz a zamrzlé konflikty: Jižní Osetie (2016_B_05) příspěvek / recense

·         Mgr. Levon Ter-Ghazaryan, Demografický vývoj v Náhorním Karabachu v letech 1923 až 1994 (2016_B_06) příspěvek / recense

·         Mgr. Jan Řípa, Geopolitický význam Arktidy (2016_B_07) příspěvek / recense

·         Mgr. Alexej Pyšňak, Počátky privatizace v Moldavsku (2016_B_08) příspěvek / recense

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Recenze publikace: Webster, W., H., a kolektiv: Russian Organized Crime and Corruption: Putin‘s Challenge (2016_B_09) příspěvek

·         Mgr. Pavlína Bláhová, Dobré vládnutí a organizovaný zločin: Středoasijské republiky (2016_B_10) příspěvek / recense

·         Bc. Jiří Veselý, Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně a Interoceanmetal (2016_B_11) příspěvek / recense

 

Off Topic

 

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor zahraničních zkušeností a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Slovinsko (2016_B_12) příspěvek / recense

 

Naše téma pro příští číslo (podzim 2016): „Bezpečnost škol a školských zařízení“.

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení zde.