Ročník: V

Číslo: 3

 

Naše téma:

Bezpečnost škol a školských zařízení

 

OBSAH

 

·         Mgr. Zuzana Pejšová, Bezpečnost ve školských zařízeních (2016_C_01) příspěvek / recense

·         Mgr. Dominika-Klára Králová, Bezpečnostní aspekty vzdělávacích zařízení na příkladu správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany (2016_C_02) příspěvek / recense

·         Bc. Šárka Strečková, Současné podmínky a vývojové trendy v užívání nealkoholových drog u žáků základních škol a víceletých gymnázií v posledních letech (2016_C_03) příspěvek / recense

·         Ing. Ján Hrivnák, CSc., Personální aspekty bezpečnosti ve školách a školských zařízeních (2016_C_04) příspěvek / recense

·         Ing. Lubomír Polívka; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Komunikace a spolupráce škol a školských zařízení s "vnějšími subjekty“: Analýza a doporučení (2016_C_05) příspěvek / recense

·         Mgr. Zbyněk Koukolík; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.; Mgr. Berill Mascheková, Základní pravidla komunikace škol a školských zařízení s médii a veřejností (2016_C_06) příspěvek / recense

·         Mgr. Tvrdek Jan, Ing. Ondrej Tarčáni, Měkké cíle – aktuální problematika v boji proti terorismu (2016_C_07) příspěvek / recense

·         Mgr. Nela Štěříková, Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách: Aktuální situace a trendy (2016_C_08) příspěvek / recense

·         Bc. Leoš Jirkovský; Bc. Karolína Ederová, Vysoké školy v České republice jako „konkurenti” s ohledem na vzdělávání v oblasti krizového řízení (2016_C_09) příspěvek / recense

 

Off Topic: Seriál k tématu veřejných zakázek

 

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor zahraničních zkušeností a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Dánsko (2016_C_10) příspěvek / recense

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení zde.

 

Naše téma pro příští číslo (zima 2016): „Západní Balkán a jeho bezpečnostní aktuality“.