image002

 

Ročník:                                VI

Číslo:                                    1

 

Naše téma: „Ozbrojené síly jako součást bezpečnostních systémů – nejen – České republiky“

 

O Armádě České republiky byla v minulých číslech časopisu často zmínka, v souvislosti s řadou zátěžových situací. Nyní je tato síla středobodem příběhu. Prostor je věnován roli Armády České republiky a její součinnosti s dalšími součástmi bezpečnostního systému státu, s důrazem na Policii České republiky. Velmi inovativní jsou sondy, věnované roli „veteránů“ a jejich druhé kariéře či rekvalifikaci. Několik překrývajících se výstupů se týká vojenských újezdů a turbulencí, které jsou s nimi spojeny. Nadnárodní rozměr problematiky se týká přístupu členských států Severoatlantické aliance k investicím do obranných rozpočtů. V rámci Aliance je popsána i role extrémního „freeridera“, jakým je Island, země, která se snaží svou obranu delegovat na kohokoli jiného.

 

OBSAH

 

·            Petra Budilová, Scénáře pro nasazování příslušníků Armády České republiky pro potřeby Policie České republiky (2017_A_01) příspěvek / recense

·            Mgr. Lucie Sochovská, Vojenské záchranné útvary – minulost a budoucnost (2017_A_02) příspěvek / recense

·            Radomír Zdarsa, MBA, Kariéra v bezpečnostní oblasti na mezinárodní úrovni (2017_A_03) příspěvek / recense

·            Radomír Zdarsa, MBA, Alternativy uplatnění pro vojenské veterány (2017_A_04) příspěvek / recense

·            Bc. Zdeňka Přibylová, Vojenské újezdy na území České republiky (2017_A_05) příspěvek / recense

·            Bc. Petr Mucek; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Vojenské újezdy na území České republiky (2017_A_06) příspěvek / recense

·            Bc. Lenka Boučková, Vojenský újezd Brdy: katastrální členění území po jeho zrušení (2017_A_07) příspěvek / recense

·            Bc. Ladislav Binar, Vznik a vývoj vojenského újezdu Brdy (2017_A_08) příspěvek / recense

·            Bc. Jiří Dědič, Vojenský újezd Brdy (2017_A_09) příspěvek / recense

·            Bc. Štěpán Dlouhý, Vojenské újezdy (2017_A_10) příspěvek / recense

·            Bc. Michaela Moravcová, Summit Severoatlantické aliance ve Varšavě a ve Walesu (2017_A_11) příspěvek / recense

 

·            Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Barbora Bukačová; Mgr. Jaroslava Nováková; Mgr. Daniel Branný, Island: Země bez armády? (2017_A_12) příspěvek / recense

 

Off Topic:

 

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor zahraničních zkušeností a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Polsko (2017_A_13) příspěvek / recense

·         Mgr. Radek Havlíček, DiS., Letecké služby v bezpečnostní oblasti v České republice: Aktuální situace a perspektivy vývoje (2017_A_14) příspěvek / recense

·         Bc. Lenka Ujčíková: Letecká záchranná služba (2017_A_15) příspěvek / recense

·         Bc. Kateřina Mazánková; Mgr. Lukáš Harazin, Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – významná složka podílející se na zajišťování bezpečnosti (2017_A_16) příspěvek / recense

 

Naše téma pro příští číslo (léto 2017): „Komunikace a bezpečnost – více než jeden pohled“.

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení ZDE.