image002

 

Ročník:                                VI

Číslo:                                    2

 

Naše téma:

Naše téma: „Komunikace a bezpečnost – více než jeden pohled

 

Jak sám název tematického čísla napovídá, na spojení slov „bezpečnost“ a „komunikace“ existuje řada názorů a pohledů. Může se jednat o komunikaci s veřejností během mimořádných událostí, krizovou komunikaci a public relations optikou organizace, která buduje svoje image (včetně třeba Policie České republiky nebo hasičského záchranného sboru České republiky) nebo o pohled na to, jak média spolu-vytvářejí pocity a obavy ve veřejnosti s ohledem na určité bezpečnostní výzvy. Na své si přijdou i ti, kteří přemýšlí, jak danou situaci případně změnit, zlepšit, nebo kde hledat informace k dalšímu studiu určitých fenoménů. Velmi zajímavý je i příspěvek s ohledem na prostředí ve Spojených státech amerických (v angličtině), kde je nepřímo naznačeno, jak a komu co slíbit, abyste vždy bodovali ve volbách.

 

OBSAH

 

·         Mgr. Petra Kommová, Společenská reflexe bezpečnostních výzev v České republice (2017_B_01) příspěvek / recense

·         Mgr. Petra Kommová, Mikromanuál – jak vyhledávat informace o nadnárodních výzkumech veřejného mínění (2017_B_02) příspěvek / recense

·         Bc. Jana Jelínková, Role vlastnické struktury médií v České republice (s důrazem na informování o bezpečnostních tématech) (2017_B_03) příspěvek / recense

·         Mgr. Michal Jakl, „Hasičské“ a „policejní“ public relations v České republice ve srovnání (2017_B_04) příspěvek / recense

·         Bc. Levan Kezua, Bezpečnostní sbory a média (2017_B_05) příspěvek / recense

·         Bc. Hana Fingermannová, Tísňové volání a nové technologie (2017_B_06) příspěvek / recense

·         Markéta Kocmanová, The United States Presidential Election 2016: Where Trump’s Triumph Comes From  (2017_B_09) příspěvek / recense

 

Off Topic:

 

·         PhDr. Magdalena Rosinová, Ph.D., The Risk Analysis Processing (adapted English translation of the annex of the final report) (2017_B_07) příspěvek / recense

·         PhDr. Magdalena Rosinová, Ph.D., The Risk Analysis for the Czech Republic (adapted English translation) (2017_B_08) příspěvek / recense

·         prim. MUDr. Jana Vidunová, MBA, Návrh minimálního rozsahu znalostí první pomoci zaměstnanců soukromých bezpečnostních agentur (2017_B_10) příspěvek / recense

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor zahraničních zkušeností a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných zakázek: Slovensko (2017_B_11) příspěvek / recense

 

Naše téma pro příští číslo (podzim 2017): „Místa velké koncentrace osob a měkké cíle jako bezpečnostní výzva pro bezpečnostní systém České republiky“.

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení ZDE.