image001

 

Ročník:                                VI

Číslo:                                    4

 

Naše téma: „Asie jako kontinent bezpečnostních výzev“

 

OBSAH

 

·         Mgr. Isar Abdul Wahed, Politická situace v Afghánistánu od roku 1978 do roku 1999 a její vliv na masmédia (2017_D_01) příspěvek / recense

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Bezpečnostní systém Jordánska (2017_D_02) příspěvek / recense

·         Bc. Tereza Veselá, Humanitární pomoc v Jordánsku (2017_D_03) příspěvek / recense

·         Inna Avramenko, Liga arabských států (2017_D_04) příspěvek / recense

·         Bc. Alexandra Kučerová, Irácká ústava aneb rozpad Iráku či vytvoření silné irácké federace? (2017_D_06) příspěvek / recense

·         Mgr. Ludmila Prokopcová, Region rozdělený hranicí – Kurdistán (2017_D_07) příspěvek / recense

·         Bc. Lucie Tamaškovičová, Ekonomika (v) Kurdistánu (2017_D_08) příspěvek / recense

·         Bc. Viktor Daněk, Pásmo Gazy (2017_D_09) příspěvek / recense

·         Bc. Tereza Vávrová, Vnitřní štěpení v Jemenu (2017_D_10) příspěvek / recense

 

Off Topic

 

·         Mgr. Petr Vogt, MBA, Soukromé bezpečnostní společnosti a jejich nasazení v krizových oblastech (2017_D_05) příspěvek / recense

·         Mgr. et Mgr. Michal Mazel; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Registrační značky vozidel: srovnávací studie pro země Evropské unie IV: Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko. (2017_D_11) příspěvek / recense

·         Mgr. Horymír Hora, Bezpečnostní plán podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí u Správy železniční dopravní cesty, statní organizace (2017_D_12) příspěvek / recense

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení ZDE.

 

Naše téma pro příští číslo (jaro 2018): „Informační systémy a informační podpora bezpečnostních procesů“.