Ročník:                                IX

 

Číslo:                                    2

 

Naše téma: Maghreb, prostor severní Afriky a jeho bezpečnostní výzvy

 

Stejně jako řada předchozích, i toto číslo je pojato „teritoriálně“, ve vztahu k nejbližšímu jižnímu sousedství prostoru členských států Evropské unie. Čtenáři se mohou těšit na expertizy, věnované situaci v Maroku (částečně příspěvky č. 01, 02, 03, 09), Egyptě (09), Západní Sahaře (04, 05) či Alžírsku (07), ale i šířeji pojatým platformám, které se v tomto prostoru angažují, ať již je to Severoatlantická aliance (10),  INTERPA (06) nebo Aliance civilizací (08).

 

OBSAH

 

·         Článek 01: Mgr. Miloš HOFFMANN, Zapojení České republiky v postkonfliktních operacích v Africe příspěvek / recense

·         Článek 02: Mgr. Miloš HOFFMANN, Česká republika a Afrika příspěvek / recense

·         Článek 03: Mgr. Kateřina MACHÁŇOVÁ, Maroko příspěvek / recense

·         Článek 04: Mgr. Tomáš ZBOROVSKÝ, Západní Sahara, Maroko proti hnutí POLISARIO příspěvek / recense

·         Článek 05: Mgr. Andrea KOTTKOVÁ, Západní Sahara příspěvek / recense

·         Článek 06: Mgr. Milan BARTŮNĚK, Mezinárodní asociace policejních akademií INTERPA příspěvek / recense

·         Článek 07: doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.; Mgr. Michal HOŘEJŠÍ, Islamistické ozbrojené skupiny – Alžírsko (monitoring tisku) příspěvek

·         Článek 08: doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., Aliance civilizací a Konference „Proč dochází k terorismu?“ příspěvek / recense

·         Článek 09: doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., Poskytování technické asistence severoafrickým zemím v oblasti boje proti terorismu příspěvek / recense

·         Článek 10: doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., Severoatlantická aliance a boj proti COVID-19 ve státech severní Afriky příspěvek / recense

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení ZDE.

Naše téma pro příští číslo (podzim 2020): Komunikace s veřejností během mimořádných událostí, výchova k „bdělosti“, „branná výchova“