Ročník:                                IX

 

Číslo:                                    3

 

Naše téma: Komunikace s veřejností během mimořádných událostí, výchova k „bdělosti“, „branná výchova“

 

Téma čísla, tedy komunikace s veřejností během mimořádných událostí, výchova k „bdělosti“, respektive „branná výchova“ patří k tématům, ke kterým se emotivně vyjadřují politici, experti z praxe i laici. Jedná se o téma, respektive o konglomerát problematik, které nechají jen málokoho chladným. Nezřídka se přitom jedná o angažmá bez hlubšího vhledu do problematiky. Téma se přitom dynamicky vyvíjí, například na potenciál sociálních sítí, nebo  co se týče nerativů dramatické protikomunikace, která neguje nebo dezinterpretuje prakticky jakékoli aktivity.

 

OBSAH

 

·         Článek 01: Bc. Anežka Opelková, Global Trends 2030 příspěvek / recense

·         Článek 02: Ing. Václav Janoušek, MBA, Zbraně nových válek příspěvek / recense

·         Článek 03: Bc. Marie Hejduková, Rabování příspěvek / recense

·         Článek 04: doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Koukolík, Zásady komunikace s médii – nejen během zátěžových situací; Informování veřejnosti o náležitém chování během situací, kdy dochází k rozsáhlému narušování veřejného pořádku a bezpečnosti: Stěžejní proměnné (prezentace) příspěvek / prezentace / recense

·         Článek 05: doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., „Manuál: Buďte připraveni – Informujte se – Nenechte se zaskočit“ příspěvek / recense

·         Článek 06: Mgr. Žaneta Víková, Aktivní záloha – motivační programy příspěvek / recense

·         Článek 07: doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Vzdělávání v oblasti krizového řízení: Nejen obsah ale i forma příspěvek / recense

·         Článek 08: Mgr. Milan Bartůněk, Výchova a vzdělávání na úseku ochrany obyvatelstva a příprava občanů k obraně státu v podmínkách obce s rozšířenou působností Černošice příspěvek / recense

 

Off Topic

 

·         Článek 09: Bc. Marie Stachová, Ekonomická migrace příspěvek / recense

·         Článek 10: doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Zuzana Krulíková, Kriminalistické muzeum v Budapešti příspěvek

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení ZDE.

 

Naše téma pro příští číslo (zima 2020): Scénáře zátěžových situací na počátku 20. let XXI. století