Ročník:                                IX

 

Číslo:                                    4

 

Naše téma: Scénáře zátěžových situací na počátku 20. let XXI. století

 

Téma „scénářů“ představuje mnohovrstevnatou materii, tedy množství eventualit, zátěžových situací, které dopadají nebo mohou perspektivně dopadat na současnou společnost. Může se jednat jako o živelní pohromy nebo jiné dominantně přírodní scénáře (povodně – článek 08, pandemii – článek 01, 10, choriby jako celek – článek 02, nebo epizootii – článek 09), nebo témata spíše socigenní, nebo i jinak s člověk a společností související (článek 04 – terorismus, ale i demografie– článek 07, nebo domácí násilí – článek 06).

 

OBSAH

 

·         článek 01: Mgr. Milan BARTŮNĚK, Nástroje krizového řízení v České republice a jejich aplikace v průběhu pandemie COVID-19 příspěvek / recense

·         článek 02: Mgr. Helena BAŤKOVÁ, Selhání odolnosti vůči běžným chorobám jako bezpečnostní výzva příspěvek / recense

·         článek 03: doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.; nstržm. Bc. Petr ŽĎÁRSKÝ, Aktuální bezpečnostní výzvy, související s nedostatkem vody a vysokými teplotami v České republice příspěvek / presentace / recense

·         článek 04: Bc. Lenka VEDRALOVÁ, Terorismus a výskyt tohoto fenoménu v evropském prostředí příspěvek / recense

·         článek 05: pplk. Mgr. Petr JOKL, Hodnocení klíčových bezpečnostních výzev  v České republice příspěvek / recense

·         článek 06: Mgr. Milan BARTŮNĚK, Domácí násilí v kontextu pandemie COVID-19 příspěvek / recense

·         článek 07: Mgr. Justýna BAČOVÁ, Demografické trendy jako výzva pro Českou republiku

·         příspěvek / recense

·         článek 08: Bc. Linda GREMLICOVÁ, Modelování scénáře zvláštní povodně příspěvek / recense

·         článek 09: Bc. Eliška KAŠTÁNKOVÁ, Epizootie na příkladu vozhřivky příspěvek / recense

·         článek 10: Bc. Kateřina ČERMÁKOVÁ; Bc. Lenka ČERVINKOVÁ, Modelový scénář COVID-19 příspěvek / recense

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení ZDE.

 

Naše téma pro příští číslo (jaro 2021):

 

Finanční aspekty bezpečnosti  – aneb bezpečnost na všech úrovních vyžaduje odpovídající prostředky