image001

 

Ročník:                                  VII

Číslo:                                      1

 

Naše téma: „Místní záležitosti veřejného pořádku“ a „Informační systémy a informační podpora bezpeč-nostních procesů

 

OBSAH

 

Místní záležitosti veřejného pořádku

 

·         Mgr. Petra Krajíčková, Možnosti a mantinely obce v boji proti různým formám vandalismu (2018_A_01) příspěvek / recense

·         Mgr. Ondřej Werich, Aktuální trendy při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v České republice (2018_A_02) příspěvek / recense

·         por. Mgr. Jan Tomáš, Komunikace s veřejností s důrazem na přístup Policie České republiky (2018_A_03) příspěvek / recense

·         por. Mgr. Jan Tomáš, Útvary určené k vyřizování podání občanů a vytvořené v rámci ministerstev a některých dalších ústředních orgánů státní správy (2018_A_04) příspěvek / recense

·         Ing. Mgr. Veronika Kánská, DiS, MBA, Nutná obrana aneb riziko nést zásadně útočník (2018_A_05) příspěvek / recense

 

Informační systémy a informační podpora bezpečnostních procesů

 

·         Bc. Martin Barták, Prevence kriminality – PredPol (2018_A_11) příspěvek / recense

·         Mgr. Michaela Tesařová, Boj s propagandou Islámského státu (2018_A_12) příspěvek / recense

·         Mgr. Daniel Štorek, Pracoviště typu CSIRT a CERT v Evropě (2018_A_13) příspěvek / recense

·         Mgr. Michal Petřiček, Ochrana prvků informační kritické infrastruktury pohledem vlastníka a provozovatele (2018_A_14) příspěvek / recense

·         Mgr. Jakub Mařík, Informační systém pro zadávání veřejných zakázek (2018_A_15) příspěvek / recense

·         Ing. Ondřej Bos, Krizové řízení státu, ochrana kritické infrastruktury (2018_A_16) příspěvek / recense

 

Off Topic

 

·         Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Martin Linhart, Aktuální skutečnosti a trendy, související s rozkolísáním bezpečnostního systému České republiky (2018_A_06) příspěvek / recense

·         Ing. Jaroslav Ackermann, MBA, Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky: Bezpečnostní dobrovolník (2018_A_07) příspěvek / recense

·         Mgr. Barbora Kvasnicová, Demografické trendy a jejich dopad na bezpečnostní systém České republiky (2018_A_08) příspěvek / recense

·         Mgr. Jakub Mráček, "Vylidňující se oblasti" a jejich bezpečnostní specifika s důrazem na Jihočeský kraj (2018_A_09) příspěvek / recense

·         Mgr. Kristýna Kocourková, Odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu  (2018_A_10) příspěvek / recense

 

Naše téma pro příští číslo (léto 2018): „Afrika: Pohled směrem na jih“.

 

Úvodní pasáže čísla (obálka) ke stažení ZDE.